آیا کارگزاری ویندزور هزینه تبدیل ارز را دریافت می کنند؟

نرخ تبدیل برای واریز و برداشت توسط ارائه دهندگان پرداخت تعیین می شود. کارگزاری ویندزور تمام تلاش خود را می کند تا بهترین گزینه های واریز و برداشت را به مشتریان خود ارائه دهد.