وضعیت پرداخت من چگونه است؟

با کلیک بر روی گزینه “گزارش” در منو و سپس در بخش “وضعیت پرداخت” می توانید وضعیت درخواست پرداخت خود را از کابین مشاهده کنید.