چگونه می توانم از حساب خود برداشت وجه کنم؟

وارد کابین خود شوید
1- در صفحه اصلی ، در بخش “حسابهای حقیقی” حسابی را که می خواهید از آن برداشت وجه داشته باشید را انتخاب کنید و روی “برداشت” کلیک کنید
2- روشی را که می خواهید استفاده کنید انتخاب کرده و اطلاعات مورد نیاز را پر کنید.

توجه: برداشت ها فقط با همان روش استفاده شده برای واریز وجه به حساب شما انجام می شود.