چگونه می توانم به حساب خود واریز کنم؟

ورود به کابین
– در صفحه اصلی ، در بخش “حسابهای حقیقی” حسابی را که می خواهید به آن واریز کنید انتخاب کنید و روی گزینه “واریز” کلیک کنید
– روش های واریز موجود برای منطقه / کشور شما نمایش داده می شود ، که به شما امکان می دهد روشی را که می خواهید استفاده کنید انتخاب نمایید.
– برای ادامه اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنید.