حساب من فعال است ، چرا نمی توانم معامله کنم؟

اگر یک حساب Prime دارید ، فقط می توانید جفت هایی را که شامل علامت @ هستند (به عنوان مثال EURUSD @) معامله کنید.
برای مشاهده همه ابزارهای موجود ، مرحله زیر را دنبال کنید.
برای کامپیوتر:
1- وارد پلتفرم MT4 شوید
2- روی “Market Watch” کلیک کنید
3- روی یک نماد راست کلیک کنید
4- روی “Show All” کلیک کنید
5- همه ابزارهایی که علامت @ دارند باید اکنون قابل مشاهده باشند

برای اندروید:
1- روی صفحه pairs کلیک کنید
2- روی علامت بعلاوه (+) کلیک کنید
3- با استفاده از (@) نماد جستجو کنید
4- نماد را اضافه کنید