چگونه می توانم بین حساب های Real و Demo جابجا شوم؟

شما میتوانید در پلتفرم معاملاتی از بخش “Navigator” بین حساب های Demo و Real جابجا شوید با انتخاب حسابی که مایلید در آن معامله کنید. اگر نمی توانید بخش Navigator را ببینید ، بر روی “View” و سپس “Navigator” کلیک کنید.