کجا می توانم مانده حساب و سابقه معاملات را در MT4 مشاهده کنم؟

موجودی را می توان از پنجره “Terminal” در قسمت “Trade” مشاهده کرد. تاریخچه معاملات را می توان گزینه “Account History” در پنجره “Terminal” مشاهده کرد. این را می توان از کابین نیز مشاهده کرد (“مشاهده بیشتر” را در کنار شماره حساب و سپس “سابقه معاملات” را انتخاب کنید)