آیا می توانم پس از فعال کردن اشتراک خود، موقعیت های معاملاتی باز یک ارائه دهنده را کپی کنم؟

بله. در اولین فعال‌سازی اشتراک، به شما این امکان داده می‌شود که موقعیت‌های فعلی ارائه‌ دهنده را کپی کنید.