ارائه دهنده در کپی تریدینگ ویندزور بروکرز چیست؟

ارائه دهنده کسی است که استراتژی های معاملاتی خود را با معامله گران دیگری که به عنوان دنبال کننده شناخته می شوند به اشتراک می گذارد. سپس دنبال‌ کنندگان می‌توانند فعالیت‌های معاملاتی ارائه‌ دهنده را در حساب‌های معاملاتی خود منعکس کنند. ارائه دهندگان استراتژی های معاملاتی خود را ارائه می کنند و پیشنهادات ویژه ای ایجاد می کنند که دنبال کنندگان می توانند در آنها مشترک شوند. این پیشنهادات، دستمزد ارائه‌ دهندگان را تعیین می‌کند، که به عنوان کارمزد عملکرد شناخته می‌شود.