اشتراک در کپی تریدینگ ویندزور بروکرز چیست؟

هر ارائه دهنده ای که کپی می کنید به عنوان یک اشتراک در نظر گرفته می شود. به عنوان یک دنبال کننده، شما می توانید هر بار فقط یک اشتراک فعال در هر حساب کپی تریدینگ داشته باشید. اگر از یک ارائه‌ دهنده «لغو اشتراک» شوید، می‌توانید ادامه دهید و یکی دیگر را کپی کنید و یک اشتراک جدید ایجاد کنید.