کارمزد عملکرد چگونه محاسبه می شود؟

کارمزد عملکرد درصدی از نتیجه معاملاتی سودآور اشتراک دنبال کننده است، که به ارائه دهنده پرداخت می شود. کارمزد فقط زمانی به دست می آید که سود اشتراک دنبال کننده، از بالاترین واترمارک (HWM) فراتر رود، که حداکثر سطح ثبت شده یا ارزش سودی است که آخرین بار توسط اشتراک دنبال کننده به دست آمده است.

سود و در نتیجه کارمزد عملکرد در بازه زمانی معاملاتی هفتگی محاسبه می شود. محاسبه را می توان با تفاوت بین اکوئیتی جاری و اکوئیتی هفته قبل تعیین کرد. اکوئیتی موجودی حساب شما به اضافه سود (یا زیان) شناور تمام موقعیت های باز شما است.

درصد کارمزد عملکرد توسط ارائه‌ دهنده بر اساس پیشنهادی که می‌خواهند دنبال‌ کنندگان در آن مشترک شوند، تعیین می‌شود، اما فرمول همیشه یکسان است: کارمزد عملکرد = سود اشتراک x درصد کارمزد

مثلا:
کارمزد عملکرد = 10%

هفته 1 سود و زیان = 400 دلار ← 40 دلار کارمزد عملکرد
هفته 2 سود و زیان = 200- دلار ← بدون کارمزد (400 دلار – 200 دلار = 200 دلار <400 دلار HWM)
هفته 3 سود و زیان = 300 دلار ← 10 دلار کارمزد عملکرد (400 دلار – 200 دلار + 300 دلار = 500 دلار؛ 500 دلار – 400 دلار = 100 دلار)