حساب رایگان

بدون نیاز به سرمایه

با 3 گام ساده حساب رایگان 30 دلاری
خود را دریافت کنید

حساب فقط برای مشتریانی که دارای حساب غير حقيقی هستند دردسترس می باشد

گام اول

برای دریافت حساب رایگان 30 دلاری اقدام کنید. برای درخواست حساب بر روی “شروع کنید” کلیک نمایید

گام دوم

مراحل ثبت نام را پیگیری کنید و اطمینان حاصل کنید که تمام موارد مورد نیاز تکمیل شده است

گام سوم

زمانی که حساب رایگان 30 دلاری شما تایید گردد، اعتبار معاملاتی 30 دلاری در حساب شما خواهد بود

حساب $30 خود را دریافت کنید