مجوز و رگولیشن

ویندزور بروکرز خدمات و فعالیت های سرمایه گذاری را از سال 1988 به مشتریان خود ارائه می دهد. “ویندزور بروکرز” نام تجاری است که توسط شرکت های زیر استفاده می شود: